Чарли Mаккрийви обяви бъдещи по-ниски такси за марки на Oбщността

Комбинираната стойност на заявка за марка на Общността и регистрационни такси е с планирана редукция от около €1 000. Според г-н МакКрийви, комисар, отговорен за вътрешния пазар, намалението ще понижи цената на защитата на търговските марки с the 40%, поради което ще се увеличат и спестяванията на европейските компании.

→