Договарящите страни по Мадридския протокол се увеличават на 78

Мадридския Протокол Относно Международната Регистрация на марките ще влезе в сила и за Босна и Херцеговина на 27 Януари 2009г., тъй като на 27 Октомври 2008г., страната е депозирала документите за приемане в Протокола.

→