Асоциацията

Нашата мисия

Свидетелство за регистрация на маркаВ условията на пазарна икономика и все по засилваща се конкуренция, нашата мисия е да защититим по най-добър начин интересите на собствениците на марки и ползвателите на географски означения в България. Сред целите на Асоциацията са да насърчава, подпомага и представлява общите интереси на своите членове, както и да защитава и представлява тези интереси пред държавни и обществени институции в страната и чужбина.

Имайки предвид, че формирането на политиката в областта на марките е нелесен и всеобхватен процес, се стремим да обединим усилията на всички заинтересовани лица и институции, като по този начин спомогнем за пълноценно съдействие при осъществяването и. С удоволствие поощряваме научни и практически разработки и изследвания в областта на марките.

Пламен Великов
Председател

Пламен Великов е Изпълнителен директор на най-бързоразвиващата се българска компания за лако-бояджийски материали – „Мегахим” АД от самото създаване на компанията през 1996г. Професионалните му цели са да осигури висок стандарт и отлични условия на труд за своите служтели и партньори, да спечели доверието и удовлетворението на своите клиенти.

Аглика Иванова
Изпълнителен секретар

Аглика Иванова е завършила право в Университет за Национално и Световно Стопанство, София, а по-късно специализира в Катедра по интелектуална собственост в Технически Университет – София. Член е на Международна Асоциация на Юристите. Работи в сферите на Интелектуална собственост, Авторско право, Нелоялна конкуренция, Лизензиране, Договорно право, Франчайзинг, Медийно право, Процесуално представителство, Търговско и Корпоративно право.

Румяна Василева
Член на управителния съвет

Румяна Василева е завършила магистратура по Макроикономика в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. По-късно специализира “Правна закрила на интелектуалната собственост” в Технически университет – София, филиал - Пловдив.