За контакти

  • адрес: София 1164, ул. “Митрополит Кирил Видински” 6-8, етаж 2, офис 6
  • Тел.: +359 2 816 20 65; +359 2 816 20 78
  • Факс: +359 2 816 20 66
  • Е-поща: office@tmobg.org

Надежда Драгомирова
връзки с обществеността

Надежда Петкова Драгомирова. Завършила езикова гимназия „Проф.д-р Асен Златаров”, Велико Търново, специалност „Английски език и мениджмънт”, успешно защитен бакалавърска степен по „Връзки с обществеността” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и магистърска по “Организация и управление на човешките ресурси” в УНСС. Специализирани интереси в областта на интелектуалната собственост.