OHIM докладва за заявителска активност на България във връзка с марки на Общността

В последният преглед на OHIM за активността на отделните страни членки на ЕС относно търговските марки на общността, се публикува информация касаеща България.
Споменава се че първите марки на общността регистрирани от български заявители са направени още през 1998 година. Общата цифра на заявените марки от България е 667, като само през 2008 година те са били 229.

Bulgaria – CTM filing evolution (Total CTMs – 667)
Разпределение на заявителската активност на България през годините по отношение марките на общността.

Според данните на OHIM най-често заявяваните марки от българските компании са били фигуративните ( 59%), следвани от словните ( 39%).
По отношение на посочваните в заявките класове най-често са заявявани класове 35, 30, 29.

Bulgaria – top classes filed (Nice)
Класация на най-посочваните класове в заявки за марки на общността от страна на български заявители.

В анализа си относно България OHIM прави класация и на българските компании, които заявяват най-много марки на общността, както и на представителите по интелектуална собственост, фигуриращи най-често в заявките.
В таблицата по-долу са посочени компаниите, които имат най-много подадени заявки за марка на общността.

Top 10 Bulgaria - based owners by number of CTMs filed
Company CTMs
COPERNICUS EOOD 34
AKTSIONERNO DROUJESTVO “BULGARTABAC HOLDING” 17
SOPHARMA AD 16
VITTA FOODS LTD 16
Mobiltel EAD 14
Bella Bulgaria AD 11
DOMAINE BOYAR AD 11
KONSUL LTD 9
AKTSIONERNO DROUJESTVO “BULGARTABAC-HOLDING” 8
Ivanov 7

От горната класация личат, че най-големите заявители от страна на България са топ компании в страната.
Белла България АД която е член на Асоциацията на собствениците на търговски марки в България е на шесто място по заявителска активност с 11 заявени марки на общността.

В класацията на представителите по интелектуална собственост направена от OHIM личат имената на едни от най-добрите такива в България, като на първо място е г-н Иван Иванов от кантората за интелектуална собственост IP Consulting.

Top 10 representatives by number of CTMs received from Bulgaria - based applicants
Representative CTMs
Ivanov 50
Pakidanska 45
DR. EMIL GABRIEL BENATOV & PARTNERS 43
Kesova 21
PATENT UNIVERSE 20
Pavlov Pavlov 17
SWINDELL & PEARSON 8
BULINVENT LTD. 7
Carter 6
Peytcheva  

→