ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИЗВЕСТНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Чрез Европейския съд Интел неуспешно се опита да спре използването на марка Intelmark, собственост на CPM.
Според Съда, фактът, че по-ранната марка има добра репутация, че стоките или услугите не са сходни или идентични с тези на по-късната марка, че по-ранната марка е уникална и че за средния потребител “по-късната търговска марка напомня на по-ранната” не е достатъчен, за да се заключи, че чрез използването на по-късната марка се извличат или ще се извлекат дивиденти, или че то ще навреди на отличителния характер на по-ранната марка.
Беше обяснено, че доказването на вреда изисква доказателства за промяна, или вероятност за такава, в пазарното поведение на средния потребител, които купува стоките или услугите, носещи по-ранната марка. Това наи-вероятно ще накара собствениците на известни брандове да провеждат проучвания или да търсят други начини за доказване на промяна в поведението на своите потребители.

→