Нов размер на таксата за Марки на Общността

“Таксата за националните доклади за проучване, е променена на от 192 евро на 144 евро в сила от 1 януари 2009 г.  Сумата от 144 евро се формира от индивидуални такси по  12 евро за всеки  национален доклад за проучване по броя на участващите централни ведомства за индустриална собственост на държавите - членки (към момента 12), а именно - Австрия, България, Гърция, Дания, Испания, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия и Чехия). Промяната в таксата ще се прилага за заявки за марки на Общността, получени от 01.01.2009 година.

Източник: “Патентно ведомство на РБългария”

→