Salvatore Ferragamo тържествува след победа пред Корейския Върховен съд

През 2005г. Салваторе Феррагамо завежда дело срещу Daeho corporation, производителят на обувки Pierre Cardin в Корея и печели делото през юни 2007г. Daeho оспорва пред Върховния съд.

Според Донгох Хонг, член на Yoon Yang Kim Shin & Yu, които са представители на Салваторе Феррагамо по този случай, тенденцията е такава, че всички видове дизайни, дори и ако те са просто знак или устройство, могат да бъдат и търговски марки ако обозначават указание за произход на продукта.

Съдът взема решение, че емблемата на Даехо наподобява тази на Салваторе Феррагамо и отхвърля аргумента, че дизайна на обувката не указва произхода на продукта. На 9.10 съдът излиза със становище,че дизайн разположен на обувка е указание за произход и може да се приеме като нарушаване на права върху търговска марка. Даехо трябва да плати като обезщетение сума равняваща се на 153хил.$ и да публикува за своя сметка решението на съда.

Адвокатът на Салваторе Феррагамо споделя, че решението е третото подкрепящо търговските марки решение взето в рамките на няколко месеца.

Друго известно решение на казус в областта на търговските марки е това от 5 август тази година, когато лицензополучателят на търговската марка Хиноки успява да издейства съдебно разпореждане срещу редица оператори на страници за интернет аукциони включително филиал на Ebay. Централния Областен съд на Сеул постановява, че операторите на интернет страниците имат законовото задължение да попречат на потребителите да нарушават права върху търговски марки. Според съдията разглеждащ делото при конкретния казус операторите са се провалили в изпълнението на това свое задължение като не са отстранили информацията за продуктите нарушители, за което са молени неколкократно.

Адвокат Сео определя решението на съда като удивително и добавя, че това е първият случай в Корея, в който съдът задължава притежатели на страници за интеренет аукциони да осигурят коректна информация за това дали марките за защитени или не.

Още един положителен изход за притежателите на брендове е този от дело, при което Централният бластен съд на Сеул заключва, че универсалните магазини могат да бъдат подведени под отговорност за нарушаване на права върху търговски марки, извършени от техни наематели. В този случай компанията World Home Shopping продава стоки, които носят марки сходни на марките на Burberry в два магазина притежавани от Homeplus, една на най-големите вериги Корейски магазини, които са собственост на SamsungTesco.

Burberry завежда дело срещу SamsungTesco за нарушаване на права върху търговски марки и за нелоялна конкуренция.Съдът стига до заключение, че за един от магазините няма доказателства Homeplus да е дала разрешение или да е била информирана,че World Home Shopping използва търговското име. Но при проверка на втория се заключава, че Homeplus и Samsung Tesco са отговорни за това, че са позволили да се продават предмети нарушаващи права върху интелектуална собственост.

В миналото за чуждестранните притежатели на брендове е представлявало трудност да печелят дела за търговски марки в Корейски съдилища. Пример за това е делото срещу марката Starpreya притежавана от местна верига за кафе магазини Elpreya, което Starbucks завежда и губи във Върховния съд през януари 2007г. Но според адвокат Ик-Хюн Сео,партньор в Cho & Partners в Сеул нещата вече са коренно различни,доказателство за което е фактът,че през последните три месеца притежателите на брендове в Корея успяват да се наложат и печелят дело след дело.

→