Магистърска теза на тема: Имената на знаменитости в ролята им на търговски марки или в тяхна подкрепа

Венцислав Стоилов
Венцислав Стоилов

Университет за Национално и Световно Стопанство

Общоикономически факултет
Катедра Интелектуална собственост

Студент: Венцислав Веселинов Стоилов

Научен ръководител: доц. Румяна Брестничка

Специалност: Икономика на Интелектуалната собственост

→