Паневропейски усилия за справяне с престъпления в областта на фармацията

europol-ohim-observatoryФалшивите медикаменти и незаконните фармацевтични фирми са значителна заплаха за общественото здраве и безопасност в Европа. В отговор на това явление, Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост, част от Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM), и Европол проведоха голяма конференция в края на месец юни, в Аликанте, Испания.

Целта на конференцията бе да се засили трансграничното и междуведомственото сътрудничество и да бъдат открити начини за подпомагане борбата срещу Pharmacrime в Европейския съюз. През 2012г например, фалшивите лекарства са начело на списъка със стоки, задържани от европейски митнически органи, с 27 милиона блокирани артикула.

Пол Мейър, Директор на Обсерваторията коментира: “Заедно с Европол, Института за фармацевтична сигурност (PSI) и с ценната подкрепа на колегите от Комисията, ние сме решени да помогнем на страните членки да се справят с този важен проблем, който дава своето отражение върху безопасността на потребители и пациенти, както и върху общественото здраве като цяло. Платформата за сътрудничество на Обсерваторията е създадена, за да се насърчат осведомеността и сътрудничеството между ЕС и международните правоприлагащи органи, експерти от промишлеността и национални регулаторни агенции.

Директорът на Европол, Роб Уейнрайт казва: ” Престъпленията в сферата на фармацията са много изгодни за престъпниците и могат да имат особено опасни последствия за гражданите. Много е важно да обединим всички заинтересовани страни: правоприлагащи органи, регулаторни агенции и частния сектор, за да обменим о улесним комуникацията. Отличното сътрудничество с OHIM и всички органи на европейско ниво, позволява на Европол да осигури по-добра подкрепа за страните членки в справянето с този тип престъпления и разбиването на организираните криминални групи, стоящи зад тази търговия”.

С помощта на PSI, неправителствена организация, представляваща големи фармацевтични компании, активни в тази борба, конференцията събра, в първото европейско събитие от този вид, почти всички европейски и международни органи, компетентни в тази сфера като ИНТЕРПОЛ, Световната митническа организация, Съвета на Европа и Европейската комисия, както и европейски полицейски, митнически органи, регулаторни агенции за лекарства и частни експерти.

Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост е основана през 2009г., за да подпомага закрилата и прилагането на права на интелектуална собственост, както и да подкрепи борбата с растящата заплаха от нарушения на интелектуална собственост в Европа. С Наредба от 5 юни 2012г., е прехвърлена към Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM), което е официалното ведомство за търговски марки и промишлени дизайни на Европейския съюз, със седалище в Аликанте, Испания.

Източник: ЕВРОПОЛ

→