НОВА ОБЩА БАЗА ДАННИ С ТЪРГОВСКИ МАРКИ

От днес 13.04.2010г започва да действа Tmview, интернет търсачка, чрез която потребителите могат безплатно да черпят информация едновременно от регистрите с търговски марки на няколко официални ведомства по интелектуална собственост. В самото начало достъпна е информацията от OHIM, WIPO, както и националните ведомства на Великобритания, Чехия, Италия, Бенелюкс, Португалия и Дания. Очаква се други осем държави да се присъединят по-късно.

Източник: http://oami.europa.eu/

→