АКТУАЛНИ ТАКСИ ЗА ТМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

На базата на комюнике, получено от международното бюро на СОИС, Европейската комисия е издала декларация за промяна в размера на индивидуалните такси за заявяване на международни марки с посочване на Европейската общност. Промените са в сила от август 2009г. и са както следва: за три класа стоки или услуги – 1,311 шв.франка; за всеки следващ клас – 226 шв.франка.

За повече подробности: www.wipo.int/madrid/en/notices/index.jsp

→