Нашата мисия

Свидетелство за регистрация на маркаВ условията на пазарна икономика и все по засилваща се конкуренция, нашата мисия е да защититим по най-добър начин интересите на собствениците на марки и ползвателите на географски означения в България. Сред целите на Асоциацията са да насърчава, подпомага и представлява общите интереси на своите членове, както и да защитава и представлява тези интереси пред държавни и обществени институции в страната и чужбина.
научете повече →

Станете член

Членството в асоциацията е доброволно. Всеки кандидат за членство трябва да отговаря на изискванията за приемане в Асоциацията, които се съдържат в настоящите разпоредби, както и да бъде одобрен от Управителния съвет като добросъвестен, с добра репутация и притежаващ необходимите качества за членство в Асоциацията.

Членовете на Асоциацията са редовни, асоциирани и почетни.
научете повече →

За контакти

  • адрес: София 1164, ул. “Митрополит Кирил Видински” 6-8, етаж 2, офис 6
  • Тел.: +359 2 816 20 65; +359 2 816 20 78
  • Факс: +359 2 816 20 66
  • Е-поща: office@tmobg.org

научете повече →

Асоциацията представлява
305 търговски марки

Какво е марка?

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Новини