За контакти

Надежда Драгомирова
връзки с обществеността

Надежда Петкова Драгомирова. Завършила езикова гимназия „Проф.д-р Асен Златаров”, Велико Търново, специалност „Английски език и мениджмънт”, успешно защитен бакалавърска степен по „Връзки с обществеността” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и магистърска по “Организация и управление на човешките ресурси” в УНСС. Специализирани интереси в областта на интелектуалната собственост.