Database

Marks and Geographical Indications - classifications
Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Ницска класификация)
9-та редакция, в сила от 1 януари 2007 г.